Тържествено заседание на Националния съвет за закрила на детето по повод 30 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето

26.11.2019г.

По повод отбелязване на 30-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, на 26.11.2019г се проведе тържествено заседание на Националния съвет за закрила на детето под егидата на председателя на Държавна агенция за закрила на детето – д-р Елеонора Лилова. На заседанието присъстваха редица представители на институции и организации, към които д-р Лилова изрази своята признателност. Посланието на ДАЗД, изразено на заседанието, беше, че като институции и организации в страна-членка на Съвета на Европа и Европейския съюз е необходимо да сме в синхрон с приоритетите за работа по отношение на политиките за деца на европейско и международно ниво.

Вицепремиерът Мариана Николова на свой ред отбеляза, че Конвенцията за правата на детето представлява цялостен и подробен международен документ гарантиращ правата на всяко дете. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков пък подчерта, че отбелязвайки 30-тата годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, се откроява необходимостта още по-ясно и отчетливо да чуем гласа и посланията на децата и техните семейства, за да изградим сигурно, уверено и щастливо бъдеще за България. По време на заседанието беше направен и исторически преглед на събитията, отнасящи се до ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на детето в България.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.