Тържествено заседание на Националния съвет за закрила на детето по повод 30 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето

26.11.2019г.

По повод отбелязване на 30-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, на 26.11.2019г се проведе тържествено заседание на Националния съвет за закрила на детето под егидата на председателя на Държавна агенция за закрила на детето – д-р Елеонора Лилова. На заседанието присъстваха редица представители на институции и организации, към които д-р Лилова изрази своята признателност. Посланието на ДАЗД, изразено на заседанието, беше, че като институции и организации в страна-членка на Съвета на Европа и Европейския съюз е необходимо да сме в синхрон с приоритетите за работа по отношение на политиките за деца на европейско и международно ниво.

Вицепремиерът Мариана Николова на свой ред отбеляза, че Конвенцията за правата на детето представлява цялостен и подробен международен документ гарантиращ правата на всяко дете. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков пък подчерта, че отбелязвайки 30-тата годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, се откроява необходимостта още по-ясно и отчетливо да чуем гласа и посланията на децата и техните семейства, за да изградим сигурно, уверено и щастливо бъдеще за България. По време на заседанието беше направен и исторически преглед на събитията, отнасящи се до ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на детето в България.