Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Членовете на Съвета на децата към ДАЗД с участие в пилотния проект: „Гаранция за детето“ в България.

27.03.2021г.

„Гаранцията за детето“ е резолюция на ЕС от 2015 г., с която се отправя призив към държавите членки да въведат политики, така че всяко дете, живеещо в бедност да има достъп до безплатно здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим, като част от европейски интегриран план за борба с детската бедност и препоръча на всички деца да се предостави достъп до качествени услуги в този изключително важен етап от тяхното развитие.

Европейската комисия финансира пилотното прилагане на проекта с подкрепата на УНИЦЕФ в 7 държави-членки: България, Германия, Гърция, Италия, Испания, Литва и Хърватия. У нас пилотният проект е насочен към децата с увреждания и затруднения в развитието, както и към децата от уязвими групи.

Пилотните дейности ще се изпълняват в 10 общини на територията на три области – Бургас, Сливен и Стара Загора и ще обхванат над 6,500 деца и родители, и близо 600 специалисти, работещи с деца от различни сектори.

В периода 11 март - 14 март 2021 г. се проведе първото онлайн обучение на екипите по проекта в дейността: „Деца изследователи“. В обучението участваха членове на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето: Константина Каракачанова и Недялко Тенев - представители за обл. Бургас, Бояна Баева – представител за обл. Сливен, Едислав Кундев и Ваяна Димитрова – представители на обл. Стара Загора.

Във всяка област ще работят екипи от 5 младежи и 2 възрастни, които ще преминат през обучение по детско участие и ще направят свои проучвания по основните теми на „Гаранцията за детето“: достъп до качествено здравеопазване, образование, приемливи жилищни условия и подходящ хранителен режим, които ще бъдат представени и обсъдени на национално и местно ниво.

По време на въвеждащото обучение екипите се запознаха с различни и разнообразни техники на работа.

В процеса на реализиране на дейностите по проекта, децата ще имат възможност да развият различни социални умения и да правят свои собствени изследователски проекти, подкрепени от менторите в програмата. Младежите ще могат да влязат в ролята на  психолози, социолози, антрополози и да изследват, прилагайки интервюта, анкети, експерименти, наблюдения и други методи за работа, проучвайки социално значими теми в техните общности.