„Аз гарантирам щастливо детство“ 2019

21.11.2019г.

На 20.11.2019г. Държавната агенция за закрила на детето за втори път връчи наградата Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“, с която изразява своята подкрепа за труда на общини, юридически лица, доставчици на услуги за деца, детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа и др., в посока ефективност и качество на дейностите. Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство“ е ежегодно събитие, а награди се присъждат за принос в грижата за децата, за дейности и инициативи, допринасящи за създаването на условия за тяхното пълноценно развитие. Целта е да се стимулира осигуряването на по-високо качество на живот на децата и юношите. Отличителният знак се връчи за постижения  в четири категории – устойчиво развитие, успешна промяна, значима иновация и значимо партньорство.

Д-р Лилова отправи обръщение, че конкретната дата е по-специална и заради навършването на 30 години от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето. Според нея също така конкурсът се провежда като знак на уважение и признателност на ДАЗД, а не за да има разделение на победители и победени.

Отличените за 2019 година бяха избрани от седемчленна комисия, под ръководството на председателя на ДАЗД – д-р Елеонора Лилова. В комисията участваха представители на Консултативния съвет и Съвета на децата към ДАЗД, експерти на Агенцията, общественици, представители на медиите и др. Наградите бяха определени в съответствие с предварително разработени критерии по отделните категории. Специфичното за тази година беше включването на категорията „Значимо партньорство“, която има за цел да отличи ефикасността от работата на партниращи си организации.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.