„Аз гарантирам щастливо детство“ 2019

21.11.2019г.

На 20.11.2019г. Държавната агенция за закрила на детето за втори път връчи наградата Отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“, с която изразява своята подкрепа за труда на общини, юридически лица, доставчици на услуги за деца, детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа и др., в посока ефективност и качество на дейностите. Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство“ е ежегодно събитие, а награди се присъждат за принос в грижата за децата, за дейности и инициативи, допринасящи за създаването на условия за тяхното пълноценно развитие. Целта е да се стимулира осигуряването на по-високо качество на живот на децата и юношите. Отличителният знак се връчи за постижения  в четири категории – устойчиво развитие, успешна промяна, значима иновация и значимо партньорство.

Д-р Лилова отправи обръщение, че конкретната дата е по-специална и заради навършването на 30 години от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето. Според нея също така конкурсът се провежда като знак на уважение и признателност на ДАЗД, а не за да има разделение на победители и победени.

Отличените за 2019 година бяха избрани от седемчленна комисия, под ръководството на председателя на ДАЗД – д-р Елеонора Лилова. В комисията участваха представители на Консултативния съвет и Съвета на децата към ДАЗД, експерти на Агенцията, общественици, представители на медиите и др. Наградите бяха определени в съответствие с предварително разработени критерии по отделните категории. Специфичното за тази година беше включването на категорията „Значимо партньорство“, която има за цел да отличи ефикасността от работата на партниращи си организации.