Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

„Аз гарантирам щастливо детство“ 2020 г.

18.04.2021г.

На 25 март 2021 г., християнският празник Благовещение, Държавната агенция за закрила на детето връчи за трети пореден път Отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“. При изключителен интерес за отличието бяха подадени 193 номинации от цялата страна в категориите Устойчиво развитие; Успешна промяна; Значимо партньорство и Значима иновация.

Дванадесетте наградени в четирите категории и удостоени със статуетки са: ДГ„ДРУЖБА“ и Ротари клуб – гр. Асеновград, ОУ „Н. Вапцаров“ – гр. Ботевград, Търговската гимназия – гр. Бургас, Център за настаняване от семеен тип – гр. Велико Търново, Община Девня – обл. Варна, ОУ „Пенчо Славейков“ – гр. Димитровград, I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Гоце Делчев, община Панагюрище, X ОУ „Алеко Константинов“ – гр. Перник, Сдружение „Смело сърце“ – гр. Русе, „Общностен център за деца и семейства – гр. Сливен“ и Областна администрация на гр. Смолян.

През 2021 година признанието е насочено и към родителите, като пример за обич, всеотдайност и безусловна подкрепа на децата си. С отличителен знак са наградени майката и бащата на Емилияна Станкова (Ема) от гр. Перник, родителите на Йордан Стоянов от гр. Пирдоп и родителите на Лъчезар Томов от гр. Бургас. Всички те са пример за обич, всеотдайност и безусловна подкрепа на децата си.

Празникът отново е повод Държавната агенция за закрила на детето да изрази своето признание към професионалисти, отдали себе си на най-святата мисия „Децата“, които са направили щастливо всяко дете до което са се докоснали, правейки го щастливо в различни ситуации.