ПРАВИЛА, ЗА ДА СИ В БЕЗОПАСНОСТ В МРЕЖАТА

08.10.2020г.

„Часовете пред компютъра и в мрежата са полезни и приятни за всички нас. Прекарваме времето си като се забавляваме, научаваме много неща, развиваме въображението и рефлексите си. Участваме във виртуални срещи, създаваме интересни контакти, посещаваме непознати и нови светове. Така времето ни лети неусетно, а и често си спестяваме много усилия като бързо събираме информация и решаваме задачи в ежедневието си. Продължителният престой в онлайн среда обаче съвсем не е безопасен за емоциите, психическия ни комфорт и за физическото ни здраве. Ето защо тук на едно място сме събрали ценни съвети и правила, които ако се спазват, ще предпазят и малки, и големи от неприятности. Лесно е – запомняме ги и се пазим. Може да ги предадем в помощ на своите близки и познати. Ако всички спазваме правилото да не правим на другите това, което не искаме да се случи на нас, ще имаме един чудесен и полезен свят за сърфиране в интернет.“ – д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД.

⇒ Правила за безопасно сърфиране в интернет

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.