Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Сили на характера - Методическо ръководство

Сили на характера - Методическо ръководство

09.10.2020г.

СИЛИ НА ХАРАКТЕРА – Методическо ръководство

Животът причинява същите недостатъци и трагедии на оптимиста, както и на песимиста, но оптимистът ги понася по-добре." - Мартин Селигман           

В резултат на  дълги проучвания, Мартин Селигман заедно с д-р Кристофър Питърсън, експерт в областта на надеждата и оптимизма, създава система за класификация на човешките добродетели и 24–те сили на характера (когнитивни сили), които са централни черти на психичното благополучие.Целта на тази система е да определи върху какво точно трябва да работим всеки ден, за да подобрим потенциала си. 

Методическото ръководството „Сили на характера“ е посветено на силните страни и представя възможности за развитие на сили на характера. Ако всеки от нас се обърне честно към себе си ще установи, че много по-лесно открива у себе си своите слаби места отколкото силните. Страхът да не се изложим е много по-силен от това да открием възможността да бъдем себе си, да правим с удоволствие това което ни отличава от другите и правим най-добре. Задайте си въпроса: Дали ако поемем по пътя на развитието на силните страни ще имаме по-голям успех в развитието и израстването си като личности?

Методическото ръководството „Сили на характера“ дава отговор на този и много други въпроси от рода на сили на характера, техните свойства , какво е влиянието на  силните страни върху нашето благоденствие и развитието на Аз-а. Представен  е и модел за откриване на силните страни и възможности за тяхното развитие и употреба по различни начини. Развитието на силните страни е свързано с процеси на самонаблюдение и наблюдение на другите. Засегната е темата за принципите на организиране процесите на развитие на силните страни и какви са възможните бариери.

Чрез попълване на въпросника VIA - www.viacharacter.org  се създава сензитивност към собствените силни страни. За целта са използвани свързани въпроси.

Ръководството представя упражнения към всяка глава, което ще ви помогне да преживеете смисъла и ценността на силните страни и това е условие за ефективното организиране на процеса на развитие на силните страни при децата.

В забързаното ни ежедневие, където голяма част от хората се борят за изчистване на своите слаби страни, да се фокусирате върху развитието на силните страни, таланти и умения, ще ви даде сериозни конкурентни предимства, ще създавате и виждате повече възможности и увереност да се възползвате от тях.  Поемайки обаче различни задачи без ясен фокус, рискувате да стигнете до точка например в кариерата или в живота, в която изпитвате неясно неудовлетворение – много често не успявате да осъществите себе си, защото не знаете какво правите най- добре.

⇒ Методическо ръководство