Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Стъпки за кризисна интервенция

Стъпки за кризисна интервенция

25.11.2020г.

Държавната агенция за закрила на детето създаде методически стъпки за действие в кризисни ситуации. Те имат за задача да подкрепят, както децата и техните семействата, така и професионалистите, работещи с тях, за да оказват адекватна и спешна помощ за преодоляване на стреса при инцидент, изискващ действия в необичайна обстановка.

В живота на всеки от нас се налага да се изправи пред силно стресови събития. Те са част от съществуването ни, част от него е и умението за справяне с тях. Най-сериозно е предизвикателството, когато става дума за кризисни събития, свързани с деца. Те могат да настъпят навсякъде – в училище, детската градина или социалната услуга. Сложно е разбирането, че ръководителите и хората от екипа на тези организации са едновременно в ролята и на потърпевши и на тези, които трябва да взимат решенията за справяне с кризата.

 „Идеята ни е, в хода на работата, помощта да се обогати с варианти на конкретни казуси, за които сме установили, че не са единични случаи и съвети при всеки от тях. Вярваме, че това ще бъде в интерес на децата и ще осигури повече увереност на професионалистите, работещи с деца.“- споделя д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД.

Материалите са изготвени с помощта на водещи психолози и експерти с дългогодишен опит в кризисната интервенция, при случаи с деца от образователни и социални организации. Разбира се съветите за краткосрочни активности, които агенцията предлага са полезни и на родителите, съседите дори на самите деца, когато се сблъскат с екстрени обстоятелства.

Прилагането на кризисна интервенция с цел закрила на деца се прилага най-често при тежки събития или ситуации с висока степен на риск. Тя се използва при възникване на  събитие или ситуация, характеризиращи се с пострадали или загинали хора, или пък с тежки травми - например акт на насилие, терористични актове, природни бедствия, автомобилни катастрофи и др., при които има висок обществен интерес и публичност. Този вид психологическа помощ  има за цел да намали негативните ефекти и да ни помогне да се завърнем към обичайния си начин на живот.

ДАЗД ще продължи да оказва методическа и ситуационна подкрепа на професионалистите, работещи с деца, като при нужда може да осигури специалисти за кризисна интервенция и/или супервизия.

 

Плаката може да изтеглите в pdf. формат от тук