20.08.2020г.
Класиране на кандидатите за длъжността "старши инспектор". още
11.08.2020г.
Kласиране на кандидатите от първо до трето място за конкурсите за  длъжността – „младши експерт” в АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО  – дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, отдел „Международна закрила, сътрудничество и… още
03.08.2020г.
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати още
23.07.2020г.
⇒ Списък на допуснати и недопуснати кандидати още
23.07.2020г.
⇒ Списък на допуснати и недопуснати кандидати   още
17.07.2020г.
Обява за конкурс за длъжност "Старши инспектор" - отдел „Мониторинг и контрол -  западен “- с изнесено работно място  гр. Враца   свали обява още
06.07.2020г.
На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-10/06.07.2020 г. на председателя на ДАЗД обявява конкурс за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в… още
06.07.2020г.
На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-11/06.07.2020 г. на председателя на ДАЗД обявява конкурс за  длъжността  „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“ в… още
19.06.2020г.
Списък на допуснатите кандидати до тест още
01.06.2020г.
На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-8/01.06.2020 г. на председателя на ДАЗД обявява конкурс за длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“ в … още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.