Кариери

асиране на кандидатите за длъжността "старши експерт"

Класиране на кандидатите за длъжността „старши експерт“, отдел "Мониторинг и контрол - северен” с център гр. Русе и с…
02.03.2021г.

асиране на кандидатите за длъжността "главен експерт"

Класиране на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в отдел "Мониторинг и контрол - западен” с център гр. София,…
02.03.2021г.

Обява за длъжността – държавен експерт в дирекция „Политики и програми за дете…

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
27.02.2021г.

Класиране на кандидатите за длъжността "държавен експерт"

Класиране на кандидатите за длъжността – „държавен експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо…
27.02.2021г.

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността – „Главен експерт“

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността – Главен експерт, отдел "Мониторинг и контрол - западен” с център гр.…
11.02.2021г.

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността – „Старши експерт“

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността – Старши експерт, отдел "Мониторинг и контрол - северен” с център гр.…
11.02.2021г.

Класиране на кандидатите за длъжността "държавен експерт"

Класиране на кандидатите за длъжността – „държавен експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо…
26.01.2021г.

Обява за длъжността главен експерт в Главна дирекция „Контрол по правата на дет…

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
25.01.2021г.

Обява за длъжността старши експерт в Главна дирекция „Контрол по правата на дет…

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
25.01.2021г.

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността – „държавен експерт“

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността – „държавен експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето,…
15.01.2021г.

Обява за длъжността – държавен експерт в дирекция „Политики и програми за дете…

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
09.12.2020г.

Обява за длъжността – държавен експерт в дирекция „Политики и програми за дете…

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
09.12.2020г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.