Кариери

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР

Класиране на кандидатите за длъжността "старши инспектор".
20.08.2020г.

Kласиране на кандидатите за длъжността – „младши експерт” и „главен експерт” в…

Kласиране на кандидатите от първо до трето място за конкурсите за  длъжността – „младши експерт” в АДМИНИСТРАТИВНО…
11.08.2020г.

Допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши инспектор

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
03.08.2020г.

ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“

⇒ Списък на допуснати и недопуснати кандидати
23.07.2020г.

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“

⇒ Списък на допуснати и недопуснати кандидати  
23.07.2020г.

Конкурс за "Старши инспектор"

Обява за конкурс за длъжност "Старши инспектор" - отдел „Мониторинг и контрол -  западен “- с изнесено работно място  …
17.07.2020г.

Конкурс за "Младши експерт"

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
06.07.2020г.

Конкурс за "Главен експерт"

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
06.07.2020г.

Конкурс за „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
01.06.2020г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.