ДАЗД обявява конкурс за  длъжността „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“

ДАЗД обявява конкурс за длъжността „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“

27.09.2022г.

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-31/27.09.2022 г. на председателя на ДАЗД обявява конкурс за  длъжността „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“ дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“.

Повече информация в прикаченият файл.