ДАЗД обявява конкурс за  длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен “

ДАЗД обявява конкурс за  длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен “

09.03.2023г.

ДАЗД обявява конкурс за  длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен “ с център гр. София, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“, ДАЗД 

файл