Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността – „Старши експерт“

11.02.2021г.

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността – Старши експерт, отдел "Мониторинг и контрол - северен” с център гр. Русе и с изнесено работно място в гр. Варна, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ в Държавната агенция за закрила на детето.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.