Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността – „Старши експерт“

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността – „Старши експерт“

11.02.2021г.

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността – Старши експерт, отдел "Мониторинг и контрол - северен” с център гр. Русе и с изнесено работно място в гр. Варна, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ в Държавната агенция за закрила на детето.

Списък с допуснати и недопуснати кандидати