ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ - СЕВЕРЕН" /гр. Русе/ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО"

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ "МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ - СЕВЕРЕН" /гр. Русе/ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО"

10.04.2017г.
Файлове

Краен срок за подаване на документи 20.04.2017 г. 16.00 часа