ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за  длъжността „инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол-северен“ в звеното в гр. Варна на главна дирекция „Контрол по правата на детето“, за конкурс обявен със заповед №РД-05-25/05.12.18

ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол-северен“ в звеното в гр. Варна на главна дирекция „Контрол по правата на детето“, за конкурс обявен със заповед №РД-05-25/05.12.18

14.01.2019г.