ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол-западен“ в звеното в гр. Враца на главна дирекция „Контрол по правата на детето“, за конкурс със Заповед №РД-05-2 от 17.01.2019г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол-западен“ в звеното в гр. Враца на главна дирекция „Контрол по правата на детето“, за конкурс със Заповед №РД-05-2 от 17.01.2019г.

07.03.2019г.