И З В Л Е Ч Е Н И Е   от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „държавен експерт”  в отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“,  дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, за к

И З В Л Е Ч Е Н И Е от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „държавен експерт” в отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“, дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, за к

19.11.2018г.
Файлове