Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Класиране на кандидатите за длъжността "държавен експерт"

Класиране на кандидатите за длъжността "държавен експерт"

26.01.2021г.

Класиране на кандидатите за длъжността – „държавен експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ на Държавната агенция за закрила на детето.

Класиране