Класиране на кандидатите за длъжността  „Директор“ на дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Класиране на кандидатите за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

15.07.2021г.

Класиране на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в Държавна агенция за закрила на детето.

⇒ Протокол