Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – северен“ с център гр. Варна в Главна дирекция „Контрол по правата на детето

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – северен“ с център гр. Варна в Главна дирекция „Контрол по правата на детето