Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен“ с център гр. София в Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ в Държавна агенция за закрила на детето

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен“ с център гр. София в Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ в Държавна агенция за закрила на детето