Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността – главен  юрисконсулт, в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в ДАЗД

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността – главен юрисконсулт, в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в ДАЗД

01.08.2022г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността – главен  юрисконсулт, в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в ДАЗД

Класиране