Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „старши експерт“ отдел „Мониторинг и контрол – западен“

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „старши експерт“ отдел „Мониторинг и контрол – западен“

26.08.2022г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „старши експерт“ отдел „Мониторинг и контрол – западен“, с център гр. София, Главна дирекция „Контрол по правата на детето в Държавна агенция за закрила на детето

Класиране