Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността – „главен  експерт“ в Главна дирекция „Контрол по правата на детето“

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността – „главен експерт“ в Главна дирекция „Контрол по правата на детето“

30.09.2022г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността – „главен  експерт“ в Главна дирекция „Контрол по правата на детето“

Класиране