Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен“ с център гр. София в Главна дирекция „Контрол по правата на детето“

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен“ с център гр. София в Главна дирекция „Контрол по правата на детето“