Класиране от проведен конкурс за длъжността Държавен експерт в  дирекция  „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

Класиране от проведен конкурс за длъжността Държавен експерт в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“