Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Конкурс за  длъжността “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” в отдел „Мониторинг и контрол - западен“, главна дирекция „Контрол по правата на детето“, в звеното в гр. Враца

Конкурс за длъжността “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” в отдел „Мониторинг и контрол - западен“, главна дирекция „Контрол по правата на детето“, в звеното в гр. Враца

22.01.2019г.