Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен“ с център гр. София, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“

Конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен“ с център гр. София, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“

05.07.2023г.

Конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен“ с център гр. София, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“

Конкурс