Конкурс за длъжността „Експерт по мрежова и информационна сигурност II степен“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Конкурс за длъжността „Експерт по мрежова и информационна сигурност II степен“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“