Конкурс за длъжността  „Инспектор“

Конкурс за длъжността „Инспектор“

25.02.2020г.

Държавна агенция за закрила на детето  обявява конкурс за длъжността „Инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол -  западен “- с център гр. София и отдел „Мониторинг и контрол -  северен  “- с център гр. Русе,  Главна дирекция „Контрол по правата на детето“.