Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Конкурс за длъжността "държавен експерт" в отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“, дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

Конкурс за длъжността "държавен експерт" в отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“, дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

10.10.2018г.
Файлове