КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за длъжността „директор“ на дирекция „Политики и програми за дете

01.12.2017г.

Документи се подават до 12.00 часа на 11.12.2017 г.

Списък на допуснатите кандидати