КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл. 10а, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители за длъжността „директор“ на дирекция „Политики и програми за де

10.04.2018г.
Файлове

Документите се подават до 20.04.2018 г. , 12:00 часа,

в стая 684, 5. етаж, източен коридор на ДАЗД