Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Конкурс за „Държавен експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

Конкурс за „Държавен експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“