Конкурс за  „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“

Конкурс за „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“

01.06.2020г.

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-8/01.06.2020 г. на председателя на ДАЗД обявява конкурс за длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“.

karieri-zakrila-na-deteto-1812.doc