ОБЩ КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

24.11.2017г.

Документи се се подават до 16.00 часа на 04.12.2017 г.

Допуснати кандидати