ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати НА КОМИСИЯ, назначена със заповед №РД-05-2/10.01.2022г., за провеждане на конкурс, обявен със заповед №РД-05-16/23.12.2021 г.

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати НА КОМИСИЯ, назначена със заповед №РД-05-2/10.01.2022г., за провеждане на конкурс, обявен със заповед №РД-05-16/23.12.2021 г.

28.01.2022г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати на комисия, назначена със заповед №РД-05-2/10.01.2022г., за провеждане на конкурс, обявен със заповед №РД-05-16/23.12.2021 г. за длъжността –  „Старши експерт“ в административно звено – отдел „Мониторинг и контрол -  северен “- изнесено работно място гр. Варна, Главна дирекция „Контрол по правата на детето“, ДАЗД.

Протокол