Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати ЗА ДЛЪЖНОСТТА –  „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати ЗА ДЛЪЖНОСТТА – „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“

14.03.2022г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  „ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ“ в административно звено – дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Протокол