Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

 Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати ЗА ДЛЪЖНОСТТА – „Главен юрисконсулт“

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати ЗА ДЛЪЖНОСТТА – „Главен юрисконсулт“

15.07.2022г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен юрисконсулт“ на комисия, назначена със заповед РД-05-20/05.07.2022 г., за провеждане на конкурс, обявен със заповед № РД-05-18/21.06.2022 г.

Протокол