Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен юрисконсулт“ в ДАЗД

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен юрисконсулт“ в ДАЗД

01.09.2022г.

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен юрисконсулт“ в ДАЗД

Списък