Списък за допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен“ в ДАЗД

Списък за допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен“ в ДАЗД

19.06.2023г.

Списък за допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен“ в ДАЗД

Списък