Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Списък за допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен“ с център гр. София

Списък за допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен“ с център гр. София