Списък за допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Държавен експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

Списък за допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Държавен експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“