Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността директор на Дирекция "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация"

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността директор на Дирекция "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация"

24.04.2018г.
Файлове

СПИСЪК