Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността  "главен експерт" в отдел "Международна закрила, сътрудничество и координация "

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността "главен експерт" в отдел "Международна закрила, сътрудничество и координация "

12.09.2018г.
Файлове

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „главен експерт” в отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“, дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“