Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността "младши експерт" в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността "младши експерт" в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

14.09.2018г.
Файлове

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността "младши експерт" в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“