СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати   ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, обявен със Заповед №РД-05-5/25.02.2019 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, обявен със Заповед №РД-05-5/25.02.2019 г.

18.03.2019г.