Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“

24.02.2020г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжносттаДиректор в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“., обявен със заповед № РД-05-1/04.02.2020г.