Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Директор”

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Директор”

01.07.2021г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Директор” в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“,, обявен със заповед № РД-05-8/14.06.2021 г. ТУК