Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Старши експерт“  в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

05.05.2022г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Старши експерт“  в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“.

Списък