Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“

08.07.2022г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, ДАЗД, обявен със заповед №РД-05-18/21.06.2022 г.

Списък