Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Старши експерт“  отдел „Мониторинг и контрол – западен“

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Старши експерт“ отдел „Мониторинг и контрол – западен“

08.08.2022г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Старши експерт“  отдел „Мониторинг и контрол – западен“.

Списък